Rong Brass: Rong Brass, Dirigent Thor-Arne Pedersen
STRIKE UP THE BAND
Fint driv og godt volum. Noen uklarheter i enkelte løp, men totalt sett en fin fremføring
Rytmisk på plass.

TIME FOR PEACE
Solist Linda Oen-Blom
Flott solistisk presentasjon. Balansert og fin melodiføring mellom orkester og solist.
God dynamikk.
Kunne generelt kanskje tatt «musiseringen» litt mer ut, men dette var fint.

SEPTEMBER
Godt driv – overbevisende.

SUNRISE OVER THE BLUE EDGE
Fine dynamiske prestasjoner dog noen intonasjonsproblemer enkelte steder.

MALAGUENA
God og solid driv - fine prestasjoner

Generelt:
In tune – In time – Great sound. Et vel gjennomarbeidet program og fin fremførelse.

Spydeberg Brass: Spydeberg Brass. Dirigent John Einar Halvorsrød
LIBERTANGO
God rytme og tempo innledningsvis, men savner klangfarver fra horn og trombone.
Savner også litt overskudd og får ikke følelsen av dette er noe dere virkelig vil preseneter.
Melodien stagnerer litt i presentasjonen etter de solistiske innslagene før rytmen setter seg igjen.

OVER THE RAINBOW
Solist Guttorm Lange – Kornett
Fin dynamisk start og vel balansert med solist, men generelt noen intonasjonsproblemer i orkester.
Solist gjør en fin presentasjon, men orkesteret klarer ikke helt å «være med på leken» og det mangler litt driv / pågåenhet.

CHIQUILIN DE BACHIN
Dynamikk i horn, Bariton & Euf fungerer fra start opp mot cornett, men mutet cornetter blir senere uklare og vi får noen intonasjonsproblem.
Mye fin vilje i gjennomføringen, men melodien slipper ikke helt «fri» og uttrykket blir av og til noe statisk.

BROOKLYN
Dynamikk i perc. Gruppen ble generelt for meg noe ubalansert og for sterkt i forhold til øvrige.
Balansen mellom de ulike grupper i bandet ble også utydelig og intonasjonen var ikke alltid på plass.

Generelt:
Mye fin vilje i orkesteret som ikke blir forløst, men et orkester med et godt potensiale.

Filadelfia Hornorkester Drammen: Filadelfia Hornorkester Drammen, Dirigent Jan Arne Stavik Karlsen
FESTIVAL MARCH – THE AMBASSADORS
Overbevisende, fin dynamikk – og godt driv.

THE DAY THOU GAVEST
Solist: Reidar Skakstad - Euf
Litt forsiktig start som det vel kunne vært gjort litt mer musikk ut av, men dette setter seg på en overbevisende måte når melodiføringen starter. Flott presentert.
Noen intonasjonsproblemer i toneartskiftet.
Fin dynamikk mot slutt - kornetter
Flott solistisk prestasjon.

THE BREWING OF SOMA
Uheldig intonasjon I start, men bandet samler og gir oss følelsen av at dette er noe dere vil presentere –
Stykket inneholder noen veldig sårbare partier som jeg synes dere tross enkelte intonasjonsproblemer, mestrer fint. Fin dynamikk. Generelt er rytmikken på plass, men de rolige partiene krever stort fokus på fremdrift og pågåenhet - kunne lett ha blitt statiske.

SETERSLÅTT
Noe intonasjonsproblemer i start, men godt driv og fin vilje i presentasjonen.
Fine prestasjoner i perc. gruppen.

Generelt:
Dere viser en god vilje til å «presentere» og bandet låter samspilt og homogent.
Flott konsert.

Skui Brassband: Skui Brassband, Dirigent Thor Willy Karlsen
STRIKE UP THE BAND
Godt driv - tempo og stykket fremstår som gjennomarbeidet.
Fin vilje

WHY DID I CHOOSE YOU
Solist: Kristin Maute – Trombone
Fin dynamikk – både I orkesteret og mellom orkesteret og solist.
Hadde ønsket meg et større volum i de partier orkesteret spiller fritt.
Flott solistisk presentasjon

GEORGIA ON MY MIND
Solist: John Henrik Tveit – Flugelhorn
Orkesteret akkompanjerer flott, fin dynamikk – og her var volumet i orkesterets frispill på plass.
Når det gjelder solist, er vel dette kanskje beviset på at «de gamle er eldst», her var det varme og entusiasme.
Flott solistisk fremføring.

DAMBUSTERS
Noe intonasjonsproblem i starten. Godt driv og fin vilje, en vilje og fokus som ble beholdt gjennom hele fremførelsen.

Generelt:
Takk for en fin konsert.

Borås Brassband: Borås Brassband, Dirigent Magnus Hylander
HUNTING WABBITS
Solist: Mikael Lenberg – Kornett
Fint tempo og godt driv, men enkelte intonasjonsproblemer og hornstemmene forsvinner noe i begynnelsen.
Flott presentasjon av solist og bandet fungerer fint i settingen.

FEELING GOOD
Soloist: Joel Klintenberg – Sang
Finn innledning og her var alt på plass dynamisk mellom horn og øvrige – great Sound.
I de sterke partiene klarer ikke grovmessing & tromboner og veie opp for lys messing – så jeg hadde ønsket meg et mer balansert klangbilde.
Orkesteret står fint til solisten – som gjør en flott fremførelse.

DONT GET AROUND MUCH ANYMORE
Soloister: Joel Klintenberg – Sang & Mikael Baronowsky – Kornett
Det er god dynamikk, men intonasjon i horn – bariton seksjon blir noe uklar i frasene.
Godt driv i perc.
Fine solistiske presentasjoner

BRASS MACHINE
Solister: Mikael Baronowsky – Kornett & Lars Sjøgren – Trombone
Balansen I orkesteret fungerer fint og klangbildet er bra.
Godt driv i gjennomføringen

Generelt:
En flott presentasjon fra et godt orkester.

Grenland Brass: Grenland Brass, Dirigent Arild Ovrum
VIVA BIRKINSHAW
Uklare kornetter i starten og presentasjonen virker noe statisk.
Noen intonasjonsproblemer
Godt driv og rytme, men generelt for mye bass-tromme i de sterke partiene.
Klangfarvene fra horn – bariton forsvinner

LA DANCA
Fin dynamikk, men jeg får ikke følelsen av at overskuddet er tilstede. Til tross for mange fine enkeltprestasjoner, blir ikke dette noe river deg meg.

MISTY
Solist: Tommy Antrobus Sutherland Sørby - Flugelhorn
Fin innledning og presentasjon av hva som kommer -. Solisten tar overbevisende over og bandet fungerer fint i samspillet. Opplever Perc. som noe «bakpå», og tempo blir lettere i tutti-partier.
Melodiføringen fungerer ellers fint.
Flott solistisk prestasjon

BLUE RONDO A LA TURK
Starten virker usikker og skaper ikke trygghet for fortsettelsen. Dette retter seg i tutti-parti, men fremdriften uteblir og presentasjonen fremstår som litt statisk før første «jazz-frase».
Tempo «vandrer» litt og presentasjonen mangler «overbevisning».

Generelt:
Et band med mange fine kvaliteter og et godt potensiale.

Sørkedalen Brass: Sørkedalen Brass, Dirigent Espen Selvik
GOD AND COUNTRY
Litt forsiktig åpning og det mangler vilje og engasjement. Noe varierende tempo mellom enkelte grupper – spesielt hos grovmessing / tuba.
Fin Kornettgruppe med stort potensiale.

AS THE DEER
Solist: Marit Bakk – kornett
Igjen en litt forsiktig åpning og noen intonasjonsproblemer, men i tutti-parti fungerer bandet fint og dere viser vilje til formidling.

PRAISE FROM ABRAHAM ORATORIO
Intonasjon er ikke på plass, men viljen til å formidle er tilstede.

EL GATO TRISTE
Høy showfaktor og entusiasmen virker smittende. Spilleglede er viktig å formidle og hvis dere benytter den i det videre arbeidet med intonasjon, vil dette gi flotte resultater.

Generelt
Et band med mange muligheter og godt potensiale. Intonasjon bør arbeides med i tillegg til dynamikk og forskjeller i dynamiske volum. Dere er litt tynt besatt på enkelte stemmer, men jeg har følelsen av at dere koser dere med det dere gjør - hvilket er den viktigste forutsetning for det videre arbeidet.
Lykke til.

Salen Hornorkester: Salen Hornorkester, Dirigent Espen Ødegaard
THE CREAZY BRASS MACHINE
Godt driv - fin rytme. Fungerer godt i Perc.
Låten fremstår som gjennomarbeidet og bandet gjør en fin presentasjon.

DEEP RIVER
Noen intonasjonsproblemer I start, men bandet «setter» seg fint I fortsettelsen.
Oppfatter at grovmessing er litt «bakpå» i swingpartiene og hadde ønsket meg en større pågåenhet.
Dynamisk fint gjennomført.

SONG FROM A SECRET GARDEN
Solister: Andreas Gaulin – kornett & Øystein Gaulin – euf
Fin dynamikk og god klang med vilje til å formidle.
Fine solistiske prestasjoner

GONNA FLY
Solist: Jan gustavsson – eb Cornet
Dynamisk på plass og låten fremstår som gjennomarbeidet.
Fin prestasjon av solist – Boardingkort kan hentes i resepsjonen.

Generelt:
Et band med mange fine kvaliteter – Takk for en fin konsert

Holmestrand Ungdomskorps: Holmestrand Ungdomskorps, Dirigent Svend Erik Andersen
PUTTIN ON THE RITZ
Fint driv og god rytme
Dynamisk oppfatter jeg tuba som vel dominerende og de ulike gruppene I bandet er ikke balanse.
Trombone, Euf, bariton står ikke til kornettseksjon og denne klangfarger forsvinner.
Fin vilje til å formidle.

MICHELANGELO
Solist: Arnhild Elise Bodal Ovrum – Euf
Noen intonasjonsproblemer i kornett og tuba - spesielt i svake partier.
Fin solistisk presentasjon og generell fin formidling av orkesteret.

I VOW TO THEE MY COUNTRY
Grovmessing innfrir ikke kravene til intonasjon og klangbildet blir tidvis uklart. Savner en dynamisk oppbygging og fremdrift utover i melodiføringen.
Fin vilje til å presentere.

A KLEZMER KARNIVAL
Godt driv / fremdrift - fint tempo
Noen intonasjonsproblemer I kornett og horn – senere bariton og Euf
Utover får vi bra samspill kortnett og Euf og orkesteret etablerer en fin vilje til å presentere.

Generelt:
Et band med potensiale som vil forbedre seg ytterligere ved å arbeide med intonasjon og volum innen dynamiske nivå. Takk for en fin konsert.

Langhus Brass: Langhus brass, Dirigent Tomas Carstensen
VESLE HOA SOM VAR EN HOTTENTOTT
Godt og «ryddig» driv.
Bra samspill og låten fremstår som gjennomarbeidet.

GAMMEL DANS
Fine solistiske prestasjoner og god rytmikk. Noen intonasjonsproblemer i grovmessing.
God dynamikk og fint samspill kornett horn.
Fint formidlet

TRUBBEL
Solist: Anette M.L. Torskangerpoll
Orkesteret fungerer fint og dynamisk bra i sin understøttelse til solist.
Godt volum i sitt frispill og er fokusert i samspillet. Helt annen – og bedre funksjonalitet i grovmessing.
Solist gjør en fin presentasjon.

ONE VOICE
Flotte klangbilder og dynamisk velfungerende.
Godt gjennomført
SEASIDE RENDEVOUS
En godt gjennomført «show-låt» og bandet klarte å formidle glede.

Generelt:
Takk for en fin konsert

Eidsberg Brassband: Eidsberg Brassband, Dirigent Hans Petter Ringstad
PRELUDE ON TALLIS
Noen intonasjonsproblemer i starten og rytmikken i kornett setter seg ikke umiddelbart.
Godt volum i tutti-spill.

HERE, THERE AND EVERYWHERE
Solist: Gro Smefjell – Flugelhorn
Fine klanger, men jeg savner vilje til å presentere innholdet. Det oppfattes litt statisk.
Solisten spiller fint og har flott klang, men hun bør «slippe seg mer løs».
Fint samspill og dynamikk mellom orkester og solist.

BLINDEKARI – HALLING
Oppfatter at samspillet mellom de musikalske blokkene i stykket blir uklart hva angår presentasjon og dynamiske forskjeller.
Noen intonasjonsproblemer, men generelt en godt gjennomført presentasjon.

EL ABANICO
Fint driv – rytme
God Balanse, men jeg hadde ønsket med klangfarge fra horn & bariton.
Viljen til å presentere når ikke helt frem.

KNUT LITEN OG SYLVELLIN
Litt forsiktig start - senere etablering av godt driv / rytme. Synes vel at Perc. blir vel fremtredende og spesielt i svakere partier - partier som ikke har tutti-spill.
Noen intonasjonsproblemer i kornett
Godt volum

Generelt:
Takk for en fin konsert og et godt program

Rangering:

1. Rong Brass
2. Borås Brass
3. Skui Brassband
4. Filadelfia Hornorkester Drammen
5. Langhus Brass
6. Salen Hornorkester
7. Eidsberg rassband
8. Grenland Brass
9. Spydeberg Brass
10. Holmestrand Ungdomskorps
11. Sørkedalen Hornorkester