På Oslo Brassfestival er det fem dommere i hver konkurranse. To av dommerne har en spesialfunksjon. Den ene dommeren er den samme i alle konkurranser og vil publisere sine kommentarer og poeng live på 4barsrest. Den andre er musikkpolitiet. Her vil alle som hører på kunne komme med sin stemme.

De tre siste dommerne er "vanlige" dommere som sitter adskilt. Her blir poeng og kommentarer offentliggjort først ved premieutdelingen lørdag kveld. 

Spesialdommer som skal dømme alle divisjoner live på 4barsrest er: Jonas Skartveit Rogne

Andre dommere:

2. divisjon fredag: Aleksander H. Strøm, Morten Fagerjord og Asbjørn Hauge

1. divisjon fredag: Stanley Westh, Morten Fagerjord og Terje Solbakken

Elitedivisjon fredag: Aleksander H. Strøm, Steffen Mærsk og Fredrik Birknes

2. divisjon lørdag: Stanley Westh, Dag Johann Kolstad og Ingebjørg Vilhelmsen

1. divisjon lørdag: Aleksander H. Strøm, Steffen Mærsk og Magnus Hylander

Elitedivisjon lørdag: Stanley Westh, Morten Fagerjord og Asbjørn Hauge

Habilitet
Alle dommere må opplyse om nære relasjoner som f.eks. at man har spilt med, dirigert, er gift med dirigenten, etc. i et av bandene i divisjonen man melder seg for å dømme. Dette vil også bli publisert. Vi tror ikke det er så farlig med noen koblinger (og i vårt lille miljø er det vel nesten ikke til å unngå?), men vil at det skal være åpent og transparent slik at ingen dommere blir beskyldt for noe vi ikke allerede visste om.

Arbeidssbeskrivelse
Alle dommere vil få utdelt sin egen plass hvor det er en datamaskin det skal skrives dommerkommentarer på. Dommerkommentarene vil offentliggjøres rett etter premieutdelingen og gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å lese. Her er det åpenhet som gjelder!

Det som skal bedømmes er konsertopplevelsen. Du skal sette deg ned som om du var en vanlig publikummer og rett og slett dømme det du liker best øverst. 

Betyr dette at det kun er tolkning som gjelder? Selvsagt ikke. De færreste vil kunne nyte en god tolkning hvis fremførelsen er skjemmet av dårlig intonasjon, masse feilspilling, dårlig utnyttelse av dynamisk register, osv … Alt dette henger sammen, og det vet alle.

Forberedelser
Det er ingen krav til musikalske forberedelser. Det skal ikke sendes inn partiturer, og dommerne skal forholde seg til det samme som publikum. Hvis det kreves partiturstudier for å kunne forstå musikken er det valgt feil musikk for denne konkurransen. Den eneste forberedelsen vi krever er av teknisk karakter. Vi må teste at dommerene skjønner den tekniske løsningen, klarer å legge inn dommerkommentarer og avgi poeng. Dette blir en helt enkel test som kan gjennomføres når som helst via internett i forkant av festivalen.

Dommerkommentarer og rangering
Hver dommer skal skrive en kommentar til hvert korps. Dette skal være kommentarer til hvert enkelt stykke i tillegg til en generell kommentar til slutt. 

Dommerkommentarene skal være direkte og spontane — som om du kommenterte til en venn som satt ved siden av. Så trekker du fra det som ikke egner seg for offentligheten. Dersom dette siste medfører at få eller ingen kommentarer står igjen er det ikke deg vi ser etter som dommer.

Kommentarene skal altså være dommerens subjektive og spontane reaksjon der og da. Det er ikke ment som et dokument for bruk til videre arbeid og utvikling (når var forøvrig sist gang noen satt seg ned med dommerkommentarer i et strategimøte for å diskutere hva som skal øves på videre?). 

I og med at dommerne ikke har partiturer vil det heller ikke være mulig med "tromboner ikke helt presise ved inngangen til G". 

Når divisjonen er ferdig skal korpsene rangeres i rekkefølge.

That's it.

Disclaimer
Vi er klar over at dette er en helt ny måte å dømme på, og vi har ingen garantier for at resultatene blir "riktige". Til det kan vi bare si at vi kjenner noen som har opplevd feil resultater også på NM, så det finnes uansett ikke en perfekt modell i dag. Det vi ønsker å oppnå med denne modellen er to ting:

  1. Få flere synspunkter. Flere dommere som sier hva de mener. I stedet for at to (eller tre) personer gir sin "fasit" og er enige seg i mellom ønsker vi heller å vite hva hver av de mente. La oss si dere kommer sist i konkurransen, men det var i hvert fall én dommer som likte det dere gjorde. Hadde ikke det vært kult å vite det? Spesielt er vi spent på hvordan Musikkpolitiet (publikumstemmen) slår ut. Er det stor variasjon i hvordan folk stemmer? Er publikum enige med resten av dommerne? 
  2. Få større åpenhet rundt dømmingen. Vi vil offentliggjøre alle dommerkommentarer og hva alle dommere har gitt av poeng. Dette gjør det enkelt for alle å sjekke i etterkant. Vi håper på mange innspill og tilbakemeldigner i etterkant, og neste år gjør vi helt sikkert noen endringer for å gjøre systemet enda bedre. Det eneste som er sikkert er at her er ingenting skrevet i stein.