..................vil være vår spesialdommer. Det vil si at hans kommentarer og rangeringer vil bli publisert fortløpende på våre nettsider slik at man tidlig får en indikasjon på hvordan rekkefølgen blir. Jonas blir også ansvarlig for alle solistpriser (som deles ut basert på lørdagens fremførelser).

Øvrige dommere:

Fredag

Elitedivisjon

1. divisjon

2. divisjon

3. divisjon

Lørdag

Elitedivisjon

1. divisjon

2. divisjon

3. divisjon