På Oslo Brassfestival er det fem dommere i hver konkurranse. To av dommerne har en spesialfunksjon. Den ene dommeren er den samme i alle konkurranser og vil publisere sine kommentarer og poeng live på nett. Den andre er publikum. Her vil alle som hører på kunne komme med sin stemme.

De tre siste dommerne er "vanlige" dommere som sitter adskilt. Her blir poeng og kommentarer offentliggjort først ved premieutdelingen lørdag kveld. Vi søker nå "vanlige" dommere. Det er fire divisjoner  over to dager – altså åtte konkurranser. Det er mulig å dømme flere konkurranser så lenge man har tid.

Kvalifikasjoner
Vi ser etter deg som elsker brassband. Du er den personen som alltid hører alle 10 korps i elitedivisjonen på NM i tillegg til alt annet du kan få med deg. Når du kommer hjem hører du resten på Sumo. Platesamlingen din består primært av brassband-utgivelser, og du oppdaget nylig at La forza del destino også finnes for orkester.

I tillegg til dette er det supert om du er god til å spille, om du har studert litt musikk, om du har dirigenterfaring eller annen relevant erfaring. Det viktigste er imidlertid at du elsker brassband. Vi ønsker at våre likemenn skal dømme oss.

Habilitet
Alle dommere må opplyse om nære relasjoner som f.eks. at man har spilt med, dirigert, er gift med (evt. ligger med) dirigenten, etc. i et av bandene i divisjonen man melder seg for å dømme. Dette vil også bli publisert. Vi tror ikke det er så farlig med noen koblinger (og i vårt lille miljø er det vel nesten ikke til å unngå?), men vil at det skal være åpent og transparent slik at ingen dommere blir beskyldt for noe vi ikke allerede visste om.

Arbeidssbeskrivelse
Alle dommere vil få utdelt sin egen plass hvor det er en datamaskin det skal skrives dommerkommentarer på. Dommerkommentarene vil offentliggjøres rett etter premieutdelingen og gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å lese. Her er det åpenhet som gjelder!

Det som skal bedømmes er konsertopplevelsen. Du skal sette deg ned som om du var en vanlig publikummer og rett og slett dømme det du liker best øverst. 

Betyr dette at det kun er tolkning som gjelder? Selvsagt ikke. De færreste vil kunne nyte en god tolkning hvis fremførelsen er skjemmet av dårlig intonasjon, masse feilspilling, dårlig utnyttelse av dynamisk register, osv … Alt dette henger sammen, og det vet alle.

Forberedelser
Det er ingen krav til musikalske forberedelser. Det skal ikke sendes inn partiturer, og dommerne skal forholde seg til det samme som publikum. Hvis det kreves partiturstudier for å kunne forstå musikken er det valgt feil musikk for denne konkurransen.

Dommerkommentarer og rangering
Hver dommer skal skrive en kommentar til hvert korps. Dette skal være kommentarer til hvert enkelt stykke i tillegg til en generell kommentar til slutt. 

Dommerkommentarene skal være direkte og spontane — som om du kommenterte til en venn som satt ved siden av. Så trekker du fra det som ikke egner seg for offentligheten. Dersom dette siste medfører at få eller ingen kommentarer står igjen er det ikke deg vi ser etter som dommer.

Kommentarene skal altså være dommerens subjektive og spontane reaksjon der og da. Det er ikke ment som et dokument for bruk til videre arbeid og utvikling (når var forøvrig sist gang noen satt seg ned med dommerkommentarer i et strategimøte for å diskutere hva som skal øves på videre?). 

I og med at dommerne ikke har partiturer vil det heller ikke være mulig med "tromboner ikke helt presise ved inngangen til G". 

Når divisjonen er ferdig skal korpsene rangeres i rekkefølge og du gir din stemme på beste solist/grupper.

That's it.

For inspirasjon kan vi anbefale å lese fjorårets dommerkommentarer.

Forfriskninger

Joda. Vi setter frem litt karbohydrater og koffeinholdig drikke så dommerne kan holde seg våkne gjennom hele konkurransen.

Alkohol
Vi krever at alle "vanlige" dommere er 100 % edru. Dersom det oppdages at noen inntar alkohol vil dommeren bli fjernet fra listene og om mulig erstattet av en annen. Vi vet alle at ting låter bedre etter et par øl, og dette er ikke forenlig med å være dommer.

Publikum får imidlertid lov til å innta alkohol, så her vil vi muligens kunne få noen utslag … Vi har imidlertid forsøkt å bygge dette inn i vår algoritme, så vil tiden vise om vi har truffet.

Honorar
Hver dommer får NOK 500,- for hver konkurranse som dømmes. Vi er klar over at dette ikke er fantastisk god timesbetaling, men – du elsker jo brassband og hadde uansett hørt alt. 500,- for å i tillegg si meningen din er vel ikke så ille?

Disclaimer
Vi er klar over at dette er en helt ny måte å dømme på, og vi har ingen garantier for at resultatene blir "riktige". Til det kan vi bare si at vi kjenner noen som har opplevd feil resultater også på NM, så det finnes uansett ikke en perfekt modell i dag. Det vi ønsker å oppnå med denne modellen er to ting:

  1. Få flere synspunkter. Flere dommere som sier hva de mener. I stedet for at to (eller tre) personer gir sin "fasit" og er enige seg i mellom ønsker vi heller å vite hva hver av de mente. La oss si dere kommer sist i konkurransen, men det var i hvert fall én dommer som likte det dere gjorde. Hadde ikke det vært kult å vite det? Spesielt er vi spent på hvordan Musikkpolitiet (publikumstemmen) slår ut. Er det stor variasjon i hvordan folk stemmer? Er publikum enige med resten av dommerne? 
  2. Få større åpenhet rundt dømmingen. Vi vil offentliggjøre alle dommerkommentarer og hva alle dommere har gitt av poeng. Dette gjør det enkelt for alle å sjekke i etterkant. 

 

Navn *
Navn
Noen ord om nære bånd til hvilke korps (kun relevant for divisjoner du er interesser i å dømme).
Divisjoner jeg er interessert i å dømme *
Mulig å velge flere
Til slutt – avlegg vår lille ed. *
Jeg gleder meg som en unge til Oslo Brassfestival og lover på tro og ære å skrive gode dommerkommentarer og rangere korpsene i den rekkefølgen jeg mener er den riktige. Jeg vet at kommentarene og plasseringene mine blir publisert på internett så hele verden kan se for en idiot jeg er hvis jeg ikke oppfører meg skikkelig.