Kjære |KORPS|,

Det er den 19.01.2018. Klokken er slagen 19.01. Det er på tide å kunngjøre spillerekkefølgen på årets festival!

Spillerekkefølge 2018

Oppvarmingstider vil bli kunngjort nærmere festivalen, men dere kan belage dere på å bli hentet ca 30 minutter før oppsatt spilletid begge dager.

Vi gjør oppmerksom på at tidene er veiledende. Når et korps er ferdig, vil neste korps vinkes inn og klarsignal gis når de er på plass, selv om vi ligger noen minutter foran skjema. Første korps i hver divisjon vil starte på angitt tid.

For mer informasjon om antall minutter hver divisjon har tilgjengelig og annet reglement for Oslo Brassfestival 2017, ber vi dere ta en kikk på hjemmesidene våre.

I løpet av februar vil dere få tilsendt neste informasjonsbrev. Der vil dere finne veiledning til innsending av informasjon til festivalen. Dere vil få et eget skjema for innsending av dette.

Oppdatert informasjon finnes alltid på hjemmesiden vår. Med vennlig hilsen, Festivalkomiteen