Kjære deltakerkorps,

OOSLO BRASSFESTIVAL 2017

Det er den 19.01.2017. Klokken er slagen 19.01. Det er på tide å kunngjøre spillerekkefølgen på årets festival. http://www.oslobrassfestival.com/spillerekkefolge/

Vi har gjort vårt beste for å ta hensyn til forespørsler om prioriteringer i spillerekkefølgen. Dette fordi vi ønsker at så mange som mulig skal ha mulighet til å delta og det vil vi gjerne legge til rette for. Vi ønsker samtidig å takke dere som i år hadde mulighet til å spille på tildelt tid. Vi setter stor pris på dere! Oppvarmingstider vil bli kunngjort nærmere festivalen, men dere kan belage dere på å bli hentet ca 30 minutter før oppsatt spilletid. VIKTIG! Som i 2016 er tidene veiledende. Når et korps er ferdig, vil neste korps vinkes inn og klarsignal gis når de er på plass, selv om vi ligger noen minutter foran skjema. Første korps i hver divisjon vil starte på angitt tid. For mer informasjon om antall minutter hver divisjon har tilgjengelig og annet reglement for Oslo Brassfestival 2017, ber vi dere ta en kikk på hjemmesidene våre.

Festivalkomitéen, Oslo Brassfestival