Her er lenker for å stemme ved de forskjellige divisjonene under Oslo Brassfestival. Alle som har hørt minst to korps i en divisjon kan stemme. Vi publiserer alle stemmer under fullt navn.

Det er kun lov til å stemme én gang, og skjemaet sendes inn når du er ferdig med å høre divisjonen. Vi stenger tilgangen til å stemme 10 minutter etter siste korps i divisjonen er ferdige med å spille.

Her er en "testdivisjon" du kan prøvestemme i så mange ganger du ønsker dersom du er usikker på hvordan det fungerer:

TEST: https://goo.gl/forms/W2qJsnMBBR0oTDNz2

Lørdag 

3. div:
https://goo.gl/forms/rXYGOs1zascgFiNF2

2. div:

https://goo.gl/forms/3qofUbGwgyM7gmJ62

1. div:

https://goo.gl/forms/mDUbR9MPh9z1UVd92

Elitedivisjon:

https://goo.gl/forms/y0ZKgU72ura17NzU2