Divisjonsinndeling

Elitedivisjon

Manger Musikklag
Oslofjord Brass
Sandefjord Brass Symposium
 

1. divisjon

Alexander Brass
Agder Brass
Brøttum Brass
Gjøvik Bybrass
Hasle Brass
Montebello Brass
Tertnes Amatørkorps
 

2. divisjon

Sagvåg Musikklag
Skui Brassband
Sørum Musikklag
Tysnes Musikklag
Valdres Brass Band

3. divisjon

Bamble Musikkorps
Bertnes Brass
BrassiMo
Eidsberg Brassband
Krapfoss Hornorkester
Seim Musikklag
 

Programkrav

De eneste rammene for hva som skal spilles er hva man tror egner seg for lokalene – henholdsvis et kirkerom på fredagen, og noe som kan minne om en klubbscene med åpen bar og en del bakgrunnsstøy på lørdagen.  Man skal tåle at folk prater.

Konsertopplevelsen skal stå i sentrum hele helgen, og vi oppfordrer alle korps til å velge variert musikk som skaper magiske øyeblikk og god stemning i salen.

Spilletid

Spilletid regnes fra klarsignal til siste tone. Våre funksjonærer gir klarsignal når stoler og slagverksutstyr er rigget opp, og bandet må da starte innen 30 sek. 
Vi ønsker å minimere dødtid mellom korpsene av hensyn til publikumsopplevelsen. For å minimere riggetiden skal alle stoler settes opp etter standard brassbandoppsett. 

Ønsker korpset innmarsj, må det tas av den tildelte spilletiden.

Konkurransen starter klokken 15.00 fredag ettermiddag. 3.divisjon spiller først.
Det er ingen pause mellom korpsene, og kort pause mellom divisjonene. Vi har bare omtrentlige spilletider, det viktigste er at det flyter!  Rekkefølge vil bli annonsert 19.01 kl 19.01 . 

Spilletidene i kirken på fredag er som følger: 

 • Elitedivisjon: 20 minutter
 • 1. divisjon: 15 minutter
 • 2. divisjon: 10 minutter
 • 3. divisjon: 10 minutter

Spilletidene i Gamle Museet på lørdag er som følger:

 • Elitedivisjon: 24 minutter
 • 1. divisjon: 20 minutter
 • 2. divisjon: 15 minutter
 • 3. divisjon: 15 minutter
   

Slagverk

På grunn av logistikk og plass, vil slagverket ha et grovoppsett i denne rekkefølgen sett fra venstre:

Marimba - Vibrafon - Xylofon - Trommesett- Skarptromme -  A2 -  KonsertBD - Pauker
Liste over tilgjengelig slagverksutstyr finner du snart her.

Den vil bli oppdatert så snart vi har all konkret informasjon. Lurer dere på noe så bare spør oss.

Her finner dere plantegninger for Rockefeller og Kulturkirken.

Det er veldig viktig at dere melder inn alle mulige avvik fra vår slagverksrigg.
Alt av teknisk utstyr skal meldes inn, og testes før konkurransen. Vi har ikke ekstra utstyr tilgjengelig "on the fly".  Vi har også veldig knapt med tid mellom korpsene, så det er minimalt med tid til rigging.

Merk at Kulturkirken Jacob har et orgel, men dette må bestilles og leies i forkant. Pris for leie er 500,-

Det vil være befaring for slagverkerne fredag kl 14.00 og lørdag kl 11.00, det er viktig at dere kommer da.
 

Bedømming

Det er 5 dommere i hver divisjon. Dommerne sitter adskilt, og samarbeider ikke om bedømmingen. Dommerne rangerer korpsene basert på sin subjektive oppfatning av konsertopplevelsen hvert korps leverer. Den beste konsertopplevelsen rangeres høyest.

Dommerne har ikke partitur, og dømmer kun basert på konsertopplevelsen.

Den ene dommeren har en spesiell funksjon. Rangeringen og kommentarer fra denne dommeren publiseres fortløpende.

Dommerne lytter primært til den musikalske kvaliteten i fremførelsen. Programvalg og utførelse vil kunne påvirke dommerens totale oppfatning av korpsets fremførelse. Vi vet at det er slik, og velger å erkjenne og omfavne dette som en del av det vi kaller konsertopplevelsen.

Fire av dommerne i hver divisjon blir rekruttert av arrangøren. Den femte dommeren er publikum selv. Les mer om publikumsstemming under "Musikkpolitiet" lenger ned på siden. Hver dommer teller 20 % på sluttresultatet. Ved poenglikhet er det musikkpolitiet som avgjør.

Fordeling av poeng

Fra hver dommer tildeles det poeng til hvert korps basert på rangeringen dommeren har gitt. Poengene tildeles automatisk etter følgende modell:

 1. plass: 20 poeng
 2. plass: 17 poeng
 3. plass: 15 poeng
 4. plass: 14 poeng
 5. plass: 13 poeng
 6. plass: 12 poeng
 7. plass: 11 poeng
 8. plass: 10 poeng
 9. plass: 9 poeng
 10. plass: 8 poeng
 11. plass: 7 poeng
 12. plass: 6 poeng

I divisjoner med færre enn 12 deltakere blir kun de øverste trinnene benyttet.

Korps som går over spilletiden blir trukket 3 poeng for hvert påbegynte minutt utover tillatt spilletid.

Den totale poengsummen regnes ut ved å summere poengene korpset har fått fra hver dommer i hver konkurranse. Korpset med høyest total poengsum vinner. Dersom to korps har lik totalsum, plasseres korpset med høyest poengsum på lørdagsprogrammet først.

Dommerkommentarer

Dommerne skriver kommentarer i et elektronisk system underveis. Disse kommentarene offentliggjøres umiddelbart etter premieutdelingen.

Gruppepris og solistpris

 • I hver divisjon deles det ut gruppepriser for alle grupper (kornett, horn, euph/bar, tromboner, tuba, slagverk). 
 • I hver divisjon blir det kåret beste solist på lørdagens program.

Publikumsstemming

Publikum i salen får anledning til å rangere korpsene via samme system som dommerne. 

Publium kan rangere alle korps i alle divisjoner, men deres rangering teller ikke i de divisjonene de selv deltar i. Man må være fysisk tilstede i salen for å stemme. Rangeringen og stemmer for de ulike prisene sendes inn umiddelbart etter siste korps i hver divisjon. Det er ikke anledning til å endre på avgitte stemmer..

I tillegg til dette vil selvsagt musikkpolitiet få dele ut sin egen Ærespris i hver divisjon. Den samlede publikumsrangeringen og stemmene på gruppepriser fra publikum blir beregnet av en algoritme. Taktisk stemming fra korrupte musikkpolitifolk er ikke tillatt, og algoritmen slår hardt ned på disse.

Premiering

Elitedivisjon:
1. plass : Pokal
2. plass : Pokal
3. plass : Pokal

1. divisjon:
1. plass : Pokal
2. plass : Pokal
3. plass : Pokal

2. divisjon:
1. plass : Pokal
2. plass : Pokal
3. plass : Pokal

3. divisjon:
1. plass : Pokal
2. plass : Pokal
3. plass : Pokal

  Gruppeprisvinnere og solistvinnere får eksklusive samleobjekt fra #obf18

  Tidsfrister

  10. oktober
  Innbetaling av første del av deltakeravgiften.

  15. januar
  Innbetaling siste del av deltakeravgift.

  19. januar
  Spillerekkefølgen offentliggjøres.

  15. mars
  Sende inn program og diverse info .(mer info kommer!)