Divisjonsinndeling

Elitedivisjon

Kleppe Musikklag
Manger Musikklag
Montebello Brass
Oslofjord Brass
Sandefjord Brass Symposium
Uffes Blås Brassband
 

1. divisjon


Betlehemskyrkans Musikkår Göteborg
Brøttum Brass
Hasle Brass
Gjøvik Bybrass
Tertnes Amatørkorps
Århus Brass Band

 

2. divisjon

Lismarka Mesnall Brass
Moen Musikkforening
Skui Brassband
Sørum Musikklag
Valdres Brass Band

3. divisjon

Bamble Musikkorps
Bertnes Brass
Eidsberg Brassband
Fræna Brass Band
Grenland Brass
Krapfoss Hornorkester
Langhus Brass
Spydeberg Brass
Saksumdal Musikkforening
Sørkedalen Brass
Wernem Brass Åmål

Programkrav

De eneste rammene for hva som skal spilles er hva man tror egner seg for lokalene – henholdsvis et kirkerom på fredagen, og noe som kan minne om en klubbscene med åpen bar og en del bakgrunnsstøy på lørdagen.  Man skal tåle at folk prater.

Konsertopplevelsen skal stå i sentrum hele helgen, og vi oppfordrer alle korps til å velge variert musikk som skaper magiske øyeblikk og god stemning i salen.

Spilletid

Spilletid regnes fra klarsignal til siste tone. Våre funksjonærer gir klarsignal når stoler og slagverksutstyr er rigget opp, og bandet må da starte innen 30 sek. 
Vi ønsker å minimere dødtid mellom korpsene av hensyn til publikumsopplevelsen. For å minimere riggetiden skal alle stoler settes opp etter standard brassbandoppsett. 

Ønsker korpset innmarsj, må det tas av den tildelte spilletiden.

Konkurransen starter klokken 15.00 fredag ettermiddag. 3.divisjon spiller først.
Det er ingen pause mellom korpsene, og kort pause mellom divisjonene. Vi har bare omtrentlige spilletider, det viktigste er at det flyter!  Rekkefølge vil bli annonsert 19.01 kl 19.01 . 

Spilletidene på fredag er som følger: 

 • Elitedivisjon: 20 minutter

 • 1. divisjon: 15 minutter

 • 2. divisjon: 10 minutter

 • 3. divisjon: 10 minutter

Spilletidene på lørdag er som følger:

 • Elitedivisjon: 24 minutter

 • 1. divisjon: 20 minutter

 • 2. divisjon: 15 minutter

 • 3. divisjon: 15 minutter

Slagverk

Grunnet knapp tid mellom korpsene og begrenset med plass på scenen vil slagverket ha følgende standardoppsett, og vi ber om at større endringer på dette holdes til et minimum:


 

KJ.JPG
RF.JPG

Det vil være befaring for slagverkerne i Kulturkirken Jakob og på Rockefeller. Vi kommer tilbake med tider på dette.

 

Husk å melde melde inn behov

Alt av teknisk utstyr (som mikrofon, høyttalere, synthesizer, tilgang til strøm mv.) og sceneelementer (podium, bord mv.) skal meldes inn og godkjennes før festivalen. Hvis godkjent må det også testes før konkurransen (testing skal skje samtidig med slagverksbefaringen). Vi understreker at det er knapp tid mellom korpsene, så riggetiden må holdes til et minimum og store endringer vil ikke bli godkjent. Vi har ikke ekstra utstyr tilgjengelig "on the fly".

Kulturkirken Jacob har et veldig bra orgel, men dette må bestilles og leies i forkant. Pris for leie er kr. 500.

Liste over tilgjengelig slagverksutstyr finner du her
Husk at alt av stikker, køller, klubber og hammere samt småperc er å anse som personlig utstyr.
Plantegninger for Rockefeller og Kulturkirken finner dere her.

Slagverksrelaterte spørsmål rettes til Espen
Øvrige scenerelaterte spørsmål rettes til festivalmailen

Bedømming

Det er 5 dommere i hver divisjon. Dommerne sitter adskilt, og samarbeider ikke om bedømmingen. Dommerne rangerer korpsene basert på sin subjektive oppfatning av konsertopplevelsen hvert korps leverer. Den beste konsertopplevelsen rangeres høyest.

Dommerne har ikke partitur, og dømmer kun basert på konsertopplevelsen.

Den ene dommeren har en spesiell funksjon. Rangeringen og kommentarer fra denne dommeren publiseres fortløpende.

Dommerne lytter primært til den musikalske kvaliteten i fremførelsen. Programvalg og utførelse vil kunne påvirke dommerens totale oppfatning av korpsets fremførelse. Vi vet at det er slik, og velger å erkjenne og omfavne dette som en del av det vi kaller konsertopplevelsen.

Hver dommer teller 20 % på sluttresultatet. Ved poenglikhet er det live-dommer som avgjør.

Fordeling av poeng

Fra hver dommer tildeles det poeng til hvert korps basert på rangeringen dommeren har gitt. Poengene tildeles automatisk etter følgende modell:

 1. plass: 20 poeng

 2. plass: 17 poeng

 3. plass: 15 poeng

 4. plass: 14 poeng

 5. plass: 13 poeng

 6. plass: 12 poeng

 7. plass: 11 poeng

 8. plass: 10 poeng

 9. plass: 9 poeng

 10. plass: 8 poeng

 11. plass: 7 poeng

 12. plass: 6 poeng

I divisjoner med færre enn 12 deltakere blir kun de øverste trinnene benyttet.

Korps som går over spilletiden blir trukket 3 poeng for hvert påbegynte minutt utover tillatt spilletid.

Den totale poengsummen regnes ut ved å summere poengene korpset har fått fra hver dommer i hver konkurranse. Korpset med høyest total poengsum vinner. Dersom to korps har lik totalsum, plasseres korpset med høyest poengsum på lørdagsprogrammet først.

Dommerkommentarer

Dommerne skriver kommentarer i et elektronisk system underveis. Disse kommentarene offentliggjøres umiddelbart etter premieutdelingen.

Gruppepris og solistpris

 • I hver divisjon deles det ut gruppepriser for alle grupper (kornett, horn, euph/bar, tromboner, tuba, slagverk).

 • I hver divisjon blir det kåret beste solist på lørdagens program.

Premiering

Elitedivisjon:
1. plass : Pokal, 
2. plass : Pokal
3. plass : Pokal

1. divisjon:
1. plass : Pokal
2. plass : Pokal
3. plass : Pokal

2. divisjon:
1. plass : Pokal
2. plass : Pokal
3. plass : Pokal

3. divisjon:
1. plass : Pokal
2. plass : Pokal
3. plass : Pokal

Gruppeprisvinnere og solistvinnere får eksklusive samleobjekt fra #obf19

Tidsfrister

15. oktober
Innbetaling av første del av deltakeravgiften.

19. januar
Innbetaling siste del av deltakeravgift.

19. januar
Spillerekkefølgen offentliggjøres.

19. mars
Sende inn program og diverse. Deltakerkorps har fått tilsendt mail om dette.

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er på 8500,- og inkluderer brassnight for alle deltakere. 

Deltakeravgiften betales i to omganger:

 • 5000,- innen 15. oktober 2018

 • 3500,- innen 15. januar 2019

Alle påmeldte korps vil motta lenke til faktura via e-post. Har du spørsmål rundt betaling av deltakeravgiften, ta kontakt via post@oslobrassfestival.com.

Kommende Datoer:
2020: 24.-25.april
2021: 23.-24.april