Kulturkirken Jakob fredag

Første korps går på scenen kl. 15:00, og siste korps er ferdig rundt kl. 23:00, fredag 26. april 2019.

Dere kan hente bånd fra kl 13.00

Rockefeller lørdag

Første korps går på scenen kl. 12:00, og siste korps er ferdig rundt kl. 23:00, lørdag 27. april 2019. Premieutdeling blir avholdt umiddelbart etterpå.

Rockefeller åpner kl 11.30
Første korps kommer tidligere

 

Lesk og pausefjas

Vi vet at den ene ølen etter endt spilling føles veldig god, og vi vet også at man av og til trenger hodero, SELV OM vi helst ser dere hele dagen inne i Kulturkirken!

Men, om nøden blir stor, så anbefaler vi dere å stikke RETT OVER GATA til fantastiske Peloton. De serverer dere en nydelig pizza og deilig lesk i friske omgivelser, og med direkte utsyn til Kulturkirken - slik at du fremdeles kan føle at du er der og følge med på hvem som kommer og går.

Bruk koden BRASS når du skal handle!

PELOTON der altså.

Vi sees uansett der etter det stenger i kirka!

Programkrav

De eneste rammene for hva som skal spilles er hva man tror egner seg for lokalene – henholdsvis et kirkerom på fredagen, og noe som kan minne om en klubbscene med åpen bar og en del bakgrunnsstøy på lørdagen.  Man skal tåle at folk prater.

Konsertopplevelsen skal stå i sentrum hele helgen, og vi oppfordrer alle korps til å velge variert musikk som skaper magiske øyeblikk og god stemning i salen.

Spilletid

Spilletid regnes fra klarsignal til siste tone. Våre funksjonærer gir klarsignal når stoler og slagverksutstyr er rigget opp, og bandet må da starte innen 30 sek. 
Vi ønsker å minimere dødtid mellom korpsene av hensyn til publikumsopplevelsen. For å minimere riggetiden skal alle stoler settes opp etter standard brassbandoppsett. 

Ønsker korpset innmarsj, må det tas av den tildelte spilletiden.

Konkurransen starter klokken 15.00 fredag ettermiddag. 3.divisjon spiller først.
Det er ingen pause mellom korpsene, og kort pause mellom divisjonene. Vi har bare omtrentlige spilletider, det viktigste er at det flyter!  Rekkefølge vil bli annonsert 19.01 kl 19.01 . 

Spilletidene på fredag er som følger: 

 • Elitedivisjon: 20 minutter

 • 1. divisjon: 15 minutter

 • 2. divisjon: 10 minutter

 • 3. divisjon: 10 minutter

Spilletidene på lørdag er som følger:

 • Elitedivisjon: 24 minutter

 • 1. divisjon: 20 minutter

 • 2. divisjon: 15 minutter

 • 3. divisjon: 15 minutter

Fredag er det oppvarming på Vega Scene, ikke langt fra Kulturkirken. Man blir hentet rundt 30 minutter før. Vi anbefaler å være på plass en time før spilletid.

Lørdag er det oppvarming i Leiligheten - i 3 etasje på Rockefeller. Man blir hentet ca 30 minutter før.
Det er desverre ikke heis på Rockefeller .

Slagverk

Grunnet knapp tid mellom korpsene og begrenset med plass på scenen vil de største slagverksinstrumentene være vanskelige og tidkrevende å flytte på. Disse vil derfor ha følgende standardoppsett, og vi ber om at større endringer på dette holdes til et minimum:


 

KJ.JPG
RF.JPG

Liste over tilgjengelig slagverksutstyr finner du her
Husk at alt av stikker, køller, klubber og hammere samt småperc er å anse som personlig utstyr.

Det vil være befaring for slagverkerne i Kulturkirken Jakob og på Rockefeller. Vi kommer tilbake med tider på dette.

 

Husk å melde melde inn behov

Alt av teknisk utstyr (som mikrofon, høyttalere, synthesizer, tilgang til strøm mv.) og sceneelementer (podium, bord mv.) skal meldes inn og godkjennes før festivalen. Hvis godkjent må det også testes før konkurransen (testing skal skje samtidig med slagverksbefaringen). Vi understreker at det er knapp tid mellom korpsene, så riggetiden må holdes til et minimum og store endringer vil ikke bli godkjent. Vi har ikke ekstra utstyr tilgjengelig "on the fly".

Kulturkirken Jacob har et veldig bra orgel, men dette må bestilles og leies i forkant. Pris for leie er kr. 500.


Plantegninger for Rockefeller og Kulturkirken finner dere her.

Slagverksrelaterte spørsmål rettes til Espen
Øvrige scenerelaterte spørsmål rettes til festivalmailen

Bedømming

Det er 5 dommere i hver divisjon. Dommerne sitter adskilt, og samarbeider ikke om bedømmingen. Dommerne rangerer korpsene basert på sin subjektive oppfatning av konsertopplevelsen hvert korps leverer. Den beste konsertopplevelsen rangeres høyest.

Dommerne har ikke partitur, og dømmer kun basert på konsertopplevelsen.

Den ene dommeren har en spesiell funksjon. Rangeringen og kommentarer fra denne dommeren publiseres fortløpende.

Dommerne lytter primært til den musikalske kvaliteten i fremførelsen. Programvalg og utførelse vil kunne påvirke dommerens totale oppfatning av korpsets fremførelse. Vi vet at det er slik, og velger å erkjenne og omfavne dette som en del av det vi kaller konsertopplevelsen.

Hver dommer teller 20 % på sluttresultatet. Ved poenglikhet er det live-dommer som avgjør.

Fordeling av poeng

Fra hver dommer tildeles det poeng til hvert korps basert på rangeringen dommeren har gitt. Poengene tildeles automatisk etter følgende modell:

 1. plass: 20 poeng

 2. plass: 17 poeng

 3. plass: 15 poeng

 4. plass: 14 poeng

 5. plass: 13 poeng

 6. plass: 12 poeng

 7. plass: 11 poeng

 8. plass: 10 poeng

 9. plass: 9 poeng

 10. plass: 8 poeng

 11. plass: 7 poeng

 12. plass: 6 poeng

I divisjoner med færre enn 12 deltakere blir kun de øverste trinnene benyttet.

Korps som går over spilletiden blir trukket 3 poeng for hvert påbegynte minutt utover tillatt spilletid.

Den totale poengsummen regnes ut ved å summere poengene korpset har fått fra hver dommer i hver konkurranse. Korpset med høyest total poengsum vinner. Dersom to korps har lik totalsum, plasseres korpset med høyest poengsum på lørdagsprogrammet først.

Dommerkommentarer

Dommerne skriver kommentarer i et elektronisk system underveis. Disse kommentarene offentliggjøres umiddelbart etter premieutdelingen.

Gruppepris og solistpris

 • I hver divisjon deles det ut gruppepriser for alle grupper (kornett, horn, euph/bar, tromboner, tuba, slagverk).

 • I hver divisjon blir det kåret beste solist på lørdagens program.

Premiering

Elitedivisjon:
1. plass : 7000 kroner + Illustrasjon Mina Roda.
2. plass : Gavekort Yamaha + Illustrasjon Bukka Design
3. plass : Illustrasjon Bukka Design
Solistpris: Gavekort Noteservice
Gruppepriser: Illustrasjoner Bukka Design

1. divisjon:
1. plass : 7000 kroner + Illustrasjon Mina Roda.
2. plass : Gavekort Yamaha + Illustrasjon Bukka Design
3. plass : Illustrasjon Bukka Design
Solistpris: Gavekort Noteservice
Gruppepriser: Illustrasjoner Bukka Design

2. divisjon:
1. plass : 7000 kroner + Illustrasjon Mina Roda.
2. plass : Gavekort Noteservice + Illustrasjon Bukka Design
3. plass : Illustrasjon Bukka Design
Solistpris: Gavekort Noteservice
Gruppepriser: Illustrasjoner Bukka Design

3. divisjon:
1. plass : 7000 kroner + Illustrasjon Mina Roda.
2. plass : Gavekort Noteservice + Illustrasjon Bukka Design
3. plass : Illustrasjon Bukka Design
Solistpris: Gavekort Noteservice
Gruppepriser: Illustrasjoner Bukka Design

Tidsfrister

15. oktober
Innbetaling av første del av deltakeravgiften.

19. januar
Innbetaling siste del av deltakeravgift.

19. januar
Spillerekkefølgen offentliggjøres.

19. mars
Sende inn program og diverse. Deltakerkorps har fått tilsendt mail om dette.

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er på 8500,- og inkluderer brassnight for alle deltakere. 

Deltakeravgiften betales i to omganger:

 • 5000,- innen 15. oktober 2018

 • 3500,- innen 15. januar 2019

Alle påmeldte korps vil motta lenke til faktura via e-post. Har du spørsmål rundt betaling av deltakeravgiften, ta kontakt via post@oslobrassfestival.com.

Kommende Datoer:
2020: 24.-25.april
2021: 23.-24.april