Som i 2017 er tidene veiledende. Når et korps er ferdig, vil neste korps vinkes inn og klarsignal gis når de er på plass,
selv om vi ligger noen minutter foran skjema. Første korps i hver divisjon vil starte på angitt tid.

 

Program og korpsomtale

Rekkefølge blir kunngjort 19.01 kl 19.01

Følg lenkene under for å lese program og korpsomtale. I år har korpsene selv vært ansvarlig for å legge inn tekst, og lenkene under vil automatisk bli oppdatert dersom korpsene legger inn endringer. 

Program fredag

Program lørdag

Kulturkirken Jakob

Fredag

3. divisjon
 

2. divisjon
 

1. divisjon
 

Elitedivisjonen
 

Rockefeller

Lørdag

3. divisjon
 

2. divisjon
 

1. divisjon
 

Elitedivisjonen